Районът на община Невестино е богат в културно – историческо наследство с паметници от най – дълбока древност. Територията на общината е осеяна с антични селища, могили, некрополи, крепости и градища, разпръснати в селата Невестино, Пастух, Ваксево, Смоличано, Пелатиково, Рашка Гращица и др. 
Най-стойностният архитектурен паметник на културата, на територията на общината, е съграденият през 1470 г. при с .Невестино над р. Струма, „Кадин мост”, обвит в легендите за Струма невеста.  

Архитектурата на моста е смесица от антични, средновековни и ренесансови форми. По баирите в източните ниски дялове на Осоговската планина, накитени една над друга са 18-те махали на малкото селце Смоличано скътало в себе си редица природни забележителности. 32 км. шосе свързва с.Смоличано с гр.Кюстендил.
През него тече богатата на пъстърва, най-дълга и най-голяма Осоговска река-Елешница, извираща от връх Руен и вливаща се в р. Струма край с. Четирци.
На десния бряг на реката, сред буйна храстовидна растителност и стръмни бигорови скали, едва едва в местността “Манастира” църцорят водите на вече каптираните 2 карстови извора,чиито струйки образуват водопада “Света Ана”. Преданието говори, че в тази красива местност представляваща съчетание на прекрасни ливади, бълбукащи чисти питейни води и вековни орехови и церови дървета е съществувал манастир изгорен и унищожен по време на потурчването на българите /1648 - 1687/.
По-малкият от изворите е вграден  в параклис, тачи се като лечебен и още по време на турското робство са идвали хиляди болни от Източна Македония, за да търсят изцеление.
Съгласно легендата, произхода на двата извора е свързан с трагичната съдба на единствената, тачена и уважавана между деветте си братя и сестри Яна. От завист обаче, най старата снаха Павлевица приписвала на зълва си Яна най-страшни за времето си обвинения - изпуснала да изтечат девет бъчви с вино и десета с люта ракия, че влезла в девет яхъра и убила деветдесет коня. Братовата обич към единствената сестра Яна въпреки, обаче страшните обвинения останала непреклонна. Злобата на Павлевица надделяла и над майчините и чувства.За да обвини пък зълва си, убива мъжкото си дете. Едва тогава бащините чувства надвиват над братовите и Яна била разсечена на четири дела и разхвърляна на четири страни. Там  гдето паднали Янините руси коси, там изврели два студени кладенеца.  
Съгласно преданието, красивата местност около водопада представляваща съчетание на прекрасни ливади, бълбукащи чисти питейни води и вековни орехови и церови дървета е съществувал манастир изгорен и унищожен по време на турското робство. 
Манастирът “Св. Праведни Йоаким и Анна” в с. Смоличано е сред най-впечатляващите забележителности на общината. Той е основан през 1895 г. върху основите на опожаряваната няколко пъти църква “Св. Праведни Йоаким и Анна”. Стенописите са изпълнени от живописеца Георги Попалексов (1851 – 1919) от село Дебели лаг, област Перник. Според сондажни проучвания съществува по ранен живописен слой, който се датира от XVII век. Иконостасът е двуредов, с ценна декоративна украса. 
        

Въпреки неголемите си размери манастирът оказва голямо емоционално въздействие на посетителите със своята интересна история и удивителна природа. В двора на комплекса се намират аязмото и  чешмата, от която бликат дванадесет чучура, точно толкова, колкото са и Христовите ученици. В аязмото край църквата е запазена икона на Св.мъченица Кириаки, с надпис за дарителите Димитър Филипов и син Стоян и зографа Никола Иконописец от Дупница и годината 1875.
  Впечатляващ е и вековния дъб /цер/, който поколения наред  безмълвно посреща и изпраща дошлите да се полюбуват на неговото величие.

 В непосредствена близост до църквата се открива още един природен шедьовър – дванадесет метров водопад, който през зимата омагьосва със своята ледена красота и причудливи форми. Черната окраска на скалите на водопада съгласно преданието се дължало на смолисто провлякъл се от района на въглищата поток. 
СМОЛИЧКИЯТ ВОДОПАД “СВЕТА ЯНА”Уникална по своите образования, с богата вътрешна украса е пещерата “Приказна” край с.Смоличано. Зад пещерата “Приказна”, току над светената вода е отвора на наклонената с дължина около 48 м.пещера “Св. Яна”. 
Любителите на археологически ценности също има какво да видят в околностите на селото.