ИДЕЕН ПРОЕКТ за изграждане на ЕКОСЕЛИЩЕ „ЖИВЕЙ С ЛЮБОВ”


Край всичкото това историческо и природно великолепие е разположено екоселище „Живей с любов”, предназначено за обучение и отдих на деца и младежи, които имат желанието и потребността да опознаят, да се занимават или вече се избрали професионалния си път в областта на различните изкуства и партньорството им с деца с увреждания.

Това е необходимо, тъй като съвременната образователна система не предлага учебни дисциплини по всички видове изкуства и децата се лишават от възможността да се провокират сами и да открият и развият дарбите си. 

На участниците се предоставя възможност да проучат творческите си способности и роля в света на устойчивото изкуство в различни форми, да научат повече за изкуството на поезията и способността да откриват красотата, която се намира в креативния дизайн и художествено оформление, както и подобряват качеството на неформалното общуване в свободното си време и с „различните деца” в природосъобразна среда, за да растат децата не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности

ПЪРВИ ЕТАП: Построяване.  

ВТОРИ ЕТАП: Организиране на дейността.  

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

I-ва група: Деца от 10 – 15 години. 

ІІ-ра група: Деца с увреждания.

ЦЕЛИ: 1. Духовно израстване на децата, възможност да се подхранят техните сетива и собствен изказ, чрез артистично изразяване. Чрез този процес децата от екоселището ще имат възможност да си представят света, като място пълно с възможности, където те ще могат да изразят собственото си виждане. 

2. Осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с увреждания. Насърчаване и подкрепяне на социалното и емоционалното развитие на всеки един от тях като доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.

ЗАДАЧИ:

1. Да приобщим младите, които искат да живеят в хармония с природата, към благородната кауза на културата, чрез изобразителното изкуство, музиката, литературата, театъра, танца, комуникативните практики. 

2. Да направим изкуството и образованието ценни и значими за младото поколение, което често е жертва на болките на съвременния свят- наркомания, алкохолизъм, отчуждаване, престъпност, неграмотност и пр.

3. Да създадем и популяризираме нов вид култура и образование, насочени към позитивен начин на мислене и духовно развитие.

4. Да направим изкуството и образованието достъпни за всеки – без ограничения на заложби, възможности, социално положение и етнос.

5. Да стимулираме свободен обмен на идеи, информация и знания.

6. Да участваме активно в културната интеграция със съседните страни.

7. Да организираме разнообразни културни и образователни събития като концерти, фестивали, изложби, семинари, образователни лагери за деца и други събития. 

8. Да осъществяваме диалог между различни изкуства, култури и традиции на различни съседни държави, религии и етноси.

9. Да обединим децата и младите хора с различен здравен статус, от различни култури и етноси с езика на изкуството.

10. Повишаване на сензитивността на участниците в академията към „различните деца”.

11. Възпитаване в патриотизъм, родолюбие и гражданска отговорност.


СТЪПКИ: 1. Построяване. 

1.1. Архитектурен проект.   

1.2. Реконструкция на 5 сгради с разгърната площ 800 кв. м, леглова база за 15 – 20 души, кухня, столова, учебни зали, ателиета, сервизни помещения и др.

2. Организация на дейностите: 

2.1. Ежегодно организиране на лятна академия на изкуствата - VI – IХ месец.

Лятна „Академия на изкуствата” се организира с цел пълноценен отдих на деца от 10 до 15 години като избраната форма ще даде възможност на всяко дете да развива и формира качества, взаимопомощ, работа в колектив и най-вече учениците ще имат възможност да творят на воля и да спортуват. За десет дни на всяка смяна са предвидени разнообразни ежедневни занимания – туристически подходи до известни местности, тематични игри за опазване на природата, занимания по рисуване, музика, танци, йога, спортни игри и състезания по народна топка и футбол. 

В екоселището децата ще имат възможност да се запознаят с традиционно занаятчийство – грънчарство и тъкачество. С помощта на наставниците учениците ще изработят от природни материали костюми за карнавална вечер, ще организират различни вечери на изкуствата, изложби на сътвореното от тях.

Всеки участник в лятната академия ще си води дневник, в който ще описва впечатленията и вълненията си. Ще се проведе конкурс за разказ “Моята ваканционна академия”. За любителите на фотографията ще има занимания с фотограф и учениците ще направят изложба със своите най-добри фотографии.

2.2. Посещения на деца с увреждания.

Подобряване социалната интеграция и качеството на живот на децата с увреждания чрез взаимодействие с участниците в лятната академия посредством включването им в арттерапия - куклен театър, рисуване, апликиране, моделиране, игра, планирани излизания и участия в мероприятия, обучение по езда.


2.3. Пленери, фестивали, концерти 

Пленери: Предвижда се провеждането на два пленера годишно с по 4-5 художника. Селището осигурява храна, спане и материали за всички участници (доказани професионално художници от страната и чужбина). Целта да се изградят устойчиви форми на партньорство, да се създадат трайни и ползотворни контакти и партньорства между художниците и децата. Предвижда се те да работят и с децата, с цел развитие на творческите им способности. Всеки художник е длъжен да дари 1 картина на селището, с цел създаване на галерия. Пленера продължава 10 дни.

Посетителят в екоселището се регистрира, минава специален екокурс на обучение и става член-гостенин на селището. Той участва в живота на общността с доброволен труд, материален принос, или дарения според възможностите му. Те, както и доброволците живеят в селището в кирпичени и еко къщи. От доброволците се очаква да са трудолюбиви и честни, както и да са силно мотивирани да се учат и да изпълняват задачи. Правила за престой:- тук всеки е отговорен за себе си (прояви на агресия и неадекватност не се толерират) престоят е със задължително участие-доброволен труд, или дарение. Всяка инициатива се обсъжда. 

Децата ще се научат да се ориентират в планината, ще се запознаят с билки, насекоми, диворастящи плодове, палене на планински огън, оказване на първа помощ, теоретически и практически познания за опазване на флората и фауната в планината. Ще се възпитат в колективен дух, спортсментство, преодоляване на препятствия, правила, задължителни за оцеляването в планината, използване на планински водач.

Понякога не е необходимо много, за да се случи нещо хубаво и незабравимо на децата - нашето бъдеще. Надяваме се на Вашата съпричастност това да се случи.

Нашата амбиция е тази проект да се превърне в традиция, която ще посее и отгледа нашето бъдеще. Живеем във време, в което физическото оцеляване взема превес над духовното.

Време е да помислим за душите си, за нас самите и за нашите деца.

Да съхраним вдъхновяващата творческа атмосфера и магията на изкуството за младите хора ни коства огромни усилия. Особено сега, в настоящите финансови условия, когато и бизнесът е затруднен и институциите в България избягват да дават обещания за подкрепа.

Едновременно с това нараства броят на изявените деца, носители на редица награди  и грамоти, които биха желали да се усъвършенстват и да развиват творческите си умения в условията, които създаваме, но не могат да си го позволят. Ние ежечасово работим, за да не пресъхва тяхната вяра в бъдещето и да поддържаме жив огъня на творчеството в тях.

Обръщаме се към Вас с искрена молба да ни подкрепите в това трудно, но стойностно начинание! Бихме приели различни идеи и форми на подкрепа от Ваша страна.

Участието Ви в нашата инициатива ще бъде от огромна полза за успеха.

НЕКА ЗАЕДНО ПОДАДЕМ РЪКА НА МЛАДИТЕ ТАЛАНТЛИВИ ХОРА – ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, КОЯТО ТЕ ЩЕ СЪХРАНЯТ И РАЗВИВАТ.